PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Wnioski do pobrania

Aktywny samorząd

________________________________________________________________________________________________________


Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształecenia na poziomie wyższym (dawniej "Student")


Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"


Specyfikacja Przedmiotu Dofinansowania

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o dochodach

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON


Załącznik Nr 4 - Zaświadczenie z uczelni


Oświadczenie pełnomocnika

________________________________________________________________________________________________________


Obszar A - Zadanie Nr 1
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) - dotyczy Zadania Nr 1

Wniosek "O" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego) - dotyczy zadania Nr 1

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar A Zadanie nr 1

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego


Oświadczenie pełnomocnika


________________________________________________________________________________________________________


Obszar A - Zadanie Nr 2
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B


Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) - dotyczy Zadania Nr 2

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar A Zadanie nr 2

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach


Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego


Oświadczenie pełnomocnika

________________________________________________________________________________________________________

Obszar B

Zadanie Nr 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie Nr 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowaniaWniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) - dotyczy Zadania Nr 1 i 2

Wniosek "O" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

(wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego) - dotyczy zadania Nr 1 i 2

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2
- dotyczy dysfunkcji obu kończyn górnych (dotyczy zarówno osób przed 16 rokiem życia jak i po 16 roku życia)

Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie DOROSŁY - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2
- dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (dla osób powyżej 16 roku życia)

Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie DZIECKO (PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA) - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2

- dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (dla osób do 16 roku życia)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego

Oświadczenie pełnomocnika

________________________________________________________________________________________________________


Obszar C

Zadanie Nr 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie Nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie Nr 4 - Pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne


Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu) - dotyczy Zadania Nr 2, Nr 3 i Nr 4

Wniosek "O" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego) - dotyczy Zadania Nr 2
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 2

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 3


Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar C Zadanie nr 4


Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego

Oświadczenie pełnomocnika

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze:


Załącznik nr 5 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - Moduł I Obszar C Zadanie 3

Załącznik nr 6 - Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - Moduł I Obszar C Zadanie 4

Załącznik nr 1 do Umowy dofinansowania - Obszar C, Zadanie 3
Specyfikacja kosztorys protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu "Aktywny Samorząd".

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

DOKUMENTY SĄ W FORMACIE .DOC

________________________________________________________________________________________________________

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Wniosek "P" - o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
(wypełnia wnioskodawca w swoim imieniu)

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar D

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON


Załącznik nr 4 - oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego


Oświadczenie pełnomocnika

________________________________________________________________________________________________________

Dukumeny zapisane są w formacie PDF.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego