PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne


Zapraszamy również na stronę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju na BIP

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZEPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Biłgorajskim zaprasza na szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.


Szkolenie skierowane jest do osób (małżonków lub osób samotnych), które chciałyby przyjąć do swojej rodziny dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.


Szkolenie jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego.


Osoby zainteresowane lub chcące uzyskać więcej informacji proszone są o zgłoszenie się do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38
lub kontakt telefoniczny pod numerem (84) 686-69-49.


________________________________________________________________________________________________________

20.02.2018

                                                                                             
Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Biłgorajskiego w 2018 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.


Moduł I:  

Obszar A Zadanie 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I od 03.04.2018 r. do 30.08.2018 r.


Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Termin przyjmowania wniosków:

- od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r. (wnioski dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 semestr letni)
- od 03.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (wnioski dot.  roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 semestr zimowy).

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”
wnioski do pobrania.

Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl lub stronie Centrum www.pcprbilgoraj.website.pl z warunkami, jakie należy spełnić w poszczególnych obszarach i ich zadaniach aby uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym.

ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROGRAMU
AKTYWNY SAMORZĄD 2018


ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MODUŁ II
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM


TABELA OBRAZUJĄCA ZAKRES DOFINANSOWANIA W ZALEŻNOŚCI
OD ETAPU NAUKI MODUŁ II 2018


KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ WARUNKI BRZEGOWE OBOWIĄZUJĄCE REALIZATORÓW
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU


________________________________________________________________________________________________________

28.12.2017

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu
w Biłgoraju


Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.” wybrano ofertę złożoną przez:  

Stowarzyszenie Wioski Dziecięce w Polsce
Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
ul. Zielona 132, 23 – 400 Biłgoraj.

Kwota przyznanej dotacji – 8.613.900,00 zł.


________________________________________________________________________________________________________

27.11.2017

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zadanie z zakresu wspierania rodziny   i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018r.  do 31 grudnia 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej do udziału w pracach komisji ds. oceny ofert na „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r."

Prosimy osoby reprezentujące organizacje o przesłanie zgłoszeń (danych teleadresowych organizacji, danych osobowych zainteresowanego wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w organizacji) na adres: bilgorajpcpr@wp.pl do dnia 04.12.2017r. do godziny 15.30.
  
Decyduje kolejność zgłoszeń.

________________________________________________________________________________________________________

16.11.2017

Konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

Termin składania ofert 11.12.2017 do godziny 15:30.

W celu zapoznania się z kryteriami ofert proszę pobrać poniższy załącznik - "Treść ogłoszenia".

Plik znajduje się w rozszerzeniu .PDF


Treść ogoszenia

Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Harmonogram realizacji zadania publicznego

Przewidywana kalkulacja kosztów

______________________________________________________________________________________________________

25.10.2017

Ważne informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej
oraz korzystania z ulg i uprawnień

Aby pobrać ulotkę informacyjną proszę klknąć w link poniżej:

Ulotka informacyjna

* dokument zapisamy jest w formacie .PDF

______________________________________________________________________________________________________

06.09.2017

\                                                                                        


Uwaga Wnioskodawcy ruszył nabór wniosków!

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”  Moduł II semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”
wnioski do pobrania.

Adresatem pomocy
w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:  

posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
pobiera naukę w:

szkole policealnej,
kolegium,
szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

lub ma przewód doktorski, otwarty poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju nr telefonu 84 686 69 49, 84 688 08 38.

ULOTKA INFORMACYJNA DOSTYCZĄCA PROGRAMU
AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - MODUŁ II


TABELA OBRAUJĄCA ZAKRES DOFINANSOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD ETAPU NAUKI

*pliki zapisane są w formacie PDF.

________________________________________________________________________________________________________

11.04.2017

!!! UWAGA !!!

Informacja w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie
dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku.

Aby pobrać pliki proszę klinąć w linki poniżej:

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Załącznik nr 1 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

Załącznik nr 2 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych,

Załącznik nr 3 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się,

Załącznik nr 4 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych,

Załącznik nr 5 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

*pliki zapisane są w formacie PDF.

________________________________________________________________________________________________________

20.03.2017

!!! UWAGA !!!

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładki "Aktywny Samorząd" gdzie znajdują się najnowsze
inforamcje oraz wnioski obowiązujące w 2017 roku.

Zachęcamy również do zapoznania się z
ULOTKĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU
„AKTYWNY SAMORZĄD” EDYCJA 2017


________________________________________________________________________________________________________

28.02.2017


Nabór wniosków w ramach programu
„Aktywny Samorząd”
!!! UWAGA !!!


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2016/2017
mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.


Adresatem pomocy
w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:  

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • pobiera naukę w:

szkole policealnej,
kolegium,
szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

lub ma przewód doktorski, otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz do pobrania poniżej:

WNIOSKI


Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku:


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017r.

________________________________________________________________________________________________________

23.02.2017

!!! UWAGA !!!

W związku z informacją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu na realizację zadań w 2017 r.
przedstawiamy Państwu do konsultacji społecznych wykaz zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 w Powiecie Biłgorajskim.

Wykaz oraz formularz został zamieszczony
poniżej:

Wykaz zadań, na które przeznacza się  srodki PFRON na 2017

Formularz uwag

Prosimy o przesłanie uwag, wniosków, propozycji do ww. wykazu
na adres bilgorajpcpr@wp.pl do dnia 10 marca br.


*pliki zapisane są w formacie PDF.

________________________________________________________________________________________________________


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego