PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne


Zapraszamy również na stronę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju na BIP

________________________________________________________________________________________________________

16.11.2017

Konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

Termin składania ofert 11.12.2017 do godziny 15:30.

W celu zapoznania się z kryteriami ofert proszę pobrać poniższy załącznik - "Treść ogłoszenia".

Plik znajduje się w rozszerzeniu .PDF


Treść ogoszenia

Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Harmonogram realizacji zadania publicznego

Przewidywana kalkulacja kosztów

______________________________________________________________________________________________________

25.10.2017

Ważne informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej
oraz korzystania z ulg i uprawnień

Aby pobrać ulotkę informacyjną proszę klknąć w link poniżej:

Ulotka informacyjna

* dokument zapisamy jest w formacie .PDF

______________________________________________________________________________________________________

06.09.2017

\                                                                                        


Uwaga Wnioskodawcy ruszył nabór wniosków!


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd”  Moduł II semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”
wnioski do pobrania.

Adresatem pomocy
w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:  

posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
pobiera naukę w:

szkole policealnej,
kolegium,
szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

lub ma przewód doktorski, otwarty poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju nr telefonu 84 686 69 49, 84 688 08 38.

ULOTKA INFORMACYJNA DOSTYCZĄCA PROGRAMU
AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - MODUŁ II


TABELA OBRAUJĄCA ZAKRES DOFINANSOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD ETAPU NAUKI

*pliki zapisane są w formacie PDF.

________________________________________________________________________________________________________

11.04.2017

!!! UWAGA !!!

Informacja w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie
dofinansowania ze środków PFRON w 2017 roku.

Aby pobrać pliki proszę klinąć w linki poniżej:

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Załącznik nr 1 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

Załącznik nr 2 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych,

Załącznik nr 3 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się,

Załącznik nr 4 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych,

Załącznik nr 5 - rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

*pliki zapisane są w formacie PDF.

________________________________________________________________________________________________________

20.03.2017

!!! UWAGA !!!

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładki "Aktywny Samorząd" gdzie znajdują się najnowsze
inforamcje oraz wnioski obowiązujące w 2017 roku.

Zachęcamy również do zapoznania się z
ULOTKĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU
„AKTYWNY SAMORZĄD” EDYCJA 2017


________________________________________________________________________________________________________

28.02.2017


Nabór wniosków w ramach programu
„Aktywny Samorząd”
!!! UWAGA !!!


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2016/2017
mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w  pokoju nr 9 począwszy od dnia
01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.


Adresatem pomocy
w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:  

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • pobiera naukę w:

szkole policealnej,
kolegium,
szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

lub ma przewód doktorski, otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz do pobrania poniżej:

WNIOSKI


Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku:


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017r.

________________________________________________________________________________________________________

23.02.2017

!!! UWAGA !!!

W związku z informacją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu na realizację zadań w 2017 r.
przedstawiamy Państwu do konsultacji społecznych wykaz zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 w Powiecie Biłgorajskim.

Wykaz oraz formularz został zamieszczony
poniżej:

Wykaz zadań, na które przeznacza się  srodki PFRON na 2017

Formularz uwag

Prosimy o przesłanie uwag, wniosków, propozycji do ww. wykazu
na adres bilgorajpcpr@wp.pl do dnia 10 marca br.


*pliki zapisane są w formacie PDF.

________________________________________________________________________________________________________

21.11.2016

Uwaga wnioskodawcy
ubiegający się  o dofinansowanie
Modułu II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”


Informujemy, że uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016 r. wprowadzono zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku.

Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2016r.


________________________________________________________________________________________________________

31.08.2016

Uwaga Wnioskodawcy!

Program „Aktywny Samorząd”
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego  2016/2017 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.09.2016r. do dnia 10.10.2016r.

Wnioski wraz z wkładkami i  załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.

Adresatem pomocy w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:
- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę w:
 - szkole wyższej,
 - szkole policealnej,
 - kolegium,
 - ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

________________________________________________________________________________________________________

21.07.2016

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1390.), Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z początkiem października 2015 roku przystępuje do realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Celem programu jest powstrzymanie uczestników od stosowania przemocy w relacjach z rodziną, uzyskanie świadomości własnych destrukcyjnych zachowań, wykształcenie społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem i agresją, wykształcenie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz umiejętności partnerskiego układania relacji z bliskimi.

W związku z tym wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do tut. Centrum w terminie do dnia
05.08.2015 roku. Uczestnikom zapewniamy całkowitą dyskrecję oraz spotkania w atmosferze wzajemnego poszanowania i akceptacji.

________________________________________________________________________________________________________


Poszukujemy rodzin zastępczych

"...dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.."

Konwencja o Prawach Dziecka

Wiele dzieci nie ma takiego szczęścia aby wychowywać się w rodzinie biologicznej, dlatego też dzieciom, które nie mogą liczyć na miłość i bezpieczeństwo w swoich rodzinach pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.

Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę i bezpieczeństwo a przede wszystkim stworzą im prawdziwy dom.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej zapraszamy do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686-69-49.

Informacje dotyczące wymagań jakie muszą spełnić kandydaci na rodziców zastępczych znajdują się w zakładce Piecza zastępcza.

________________________________________________________________________________________________________

13.04.2016

Ogłoszenie dotyczące realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Prosimy o kliknięcie w link powyżej aby zapoznan się z treścią ogłoszenia i w przypadku zainteresowania przedstawić swoją ofertę do 26.04.2016 roku.

________________________________________________________________________________________________________

05.04.2016


                   


UWAGA WNIOSKODAWCY !!!!
RUSZYŁ PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Biłgorajskiego w 2016 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.


Moduł I:   

Obszar A Zadanie 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I od 01.04.2016 r. do 30.08.2016 r.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Termin przyjmowania wniosków:


- od 01.03.2016 r. do 15.04.2016 r.
(wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2015/2016),

- od 01.09.201
6 r. do 10.10.2016 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2016/2017).


Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.


Ulotka informacyjna dotycząca programu "Aktywny Samorząd".
Aby porbać ulotkę proszę kliknąć w link poniżej

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH
PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD: MODUŁ I, MODUŁ II (dawniej STUDENT)


plik zapisany jest w formacie PDF

________________________________________________________________________________________________________

29.03.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji Programu „Rodzina 500+” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego przysługuje od dnia 1 kwietnia 2016r. dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.

Dodatek przyznawany będzie na wniosek rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo
wychowawczej typu rodzinnego. Wnioski można składać w siedzibie PCPR w Biłgoraju od dnia 1 kwietnia 2016r.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego świadczenia znaleźć można na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7737,swiadczenie-500-zl-dla-dzieci-w-pieczy-zastepczej.html

Aby pobrać wniosek o przyznanie dodatku wychowaczego proszę kliknąć w link poniżej (wniosek jest w formacie .pdf)

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego

________________________________________________________________________________________________________

29.02.2016
Nabór wniosków w ramach programu
„Aktywny Samorząd”
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/ szkolnego 2015/2016 mogą składać wnioski Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów MonteCassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 począwszy od dnia 01.03.2016 r. do 15.04.2016 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków.


Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz inne szczegóły będą dostępne na stronie internetowej www.pcprbilgoraj.website.pl. w zakładce Aktywny Samorząd oraz Aktualności.


Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON:
www.pfron.org.pl
lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju.


________________________________________________________________________________________________________

23.02.2016

Punkt Konsultacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju informuje, iż w ramach realizacji
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017 prowadzi Punkt Konsultacyjny dla pracowników jednostek pomocy społecznej oraz zespołów interdyscyplinarnych bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami uwikłanymi w przemoc domową.

Zadaniem Punktu jest:
- wsparcie psychologiczne,
- konsultowanie sytuacji szeczególnie trudnych/obciążających,
- zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Zainteresowanych zapraszamy do tutejszego Centrum w każdy poniedziałek, w godzinach 13:30 - 15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

________________________________________________________________________________________________________


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego