PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną Powiatu Biłgorajskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny.

________________________________________________________________________________________________________

!!!! UWAGA !!!!

Konsultacje społeczne Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

Aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać z menu po lewej stronie zakładkę STRATEGIA.

________________________________________________________________________________________________________

!!!! UWAGA !!!!

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 roku w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Boh. Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj w pokoju nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 począwszy od dnia 01.04.2014 do 30.09.2014r.

________________________________________________________________________________________________________

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:


30.03.2014      - Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014
     - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
01.09.2014
    - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach semestru/półrocza zimowego
30.09.2014
    - Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015
    - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
                          
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)
30.06.2015
    - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku  – do tego
                          
dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami                           powinny zostać rozliczone

________________________________________________________________________________________________________

!!! UWAGA BENEFICJENCI PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II - DAWNY STUDENT !!!

!!! WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZYJMOWANE SĄ DO 30.03.2014 ROKU !!!


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w  pokoju nr 9 począwszy od dnia 3.03.2014r. do 30.03.2014r.

Wnioski wraz z wkładkami i załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 9 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd”
wnioski do pobrania. Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

!!! UWAGA !!!

ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD EDYCJA 2014 DOSTĘPNA JEST DO POBRANIA PONIŻEJ:


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD: MODUŁ I, MODUŁ II (dawniej STUDENT)


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w innych zadaniach realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.


________________________________________________________________________________________________________„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących”
– zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać "MILCZĄCY PRZEWODNIK" w menu po lewej stronie

________________________________________________________________________________________________________


List referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
aby go pobrać proszę kliknąć link poniżej:

List referencyjny.pdf

________________________________________________________________________________________________________

PCPR w Biłgoraju od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku realizuje


Projekt systemowy „Twoja aktywność – Twoja szansą” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje i materiały znajdują się na stronie internetowej projektu, aby do niej przejść kliknij link poniżej:

http://www.efspcprbilgoraj.pl


Zapraszamy także na stronę Europejskiego Funduszu Społecznego:

http://www.efs.gov.plWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego